Skip links

Wie zijn wij?

Cultuurpodium Sint Jacobskerk

De Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk is met haar honderd vrijwilligers de drijvende kracht achter alle evenementen. Om het onderhoud te kunnen blijven betalen, wordt het culturele aanbod uitgebreid en noemen wij ons Cultuurpodium Sint Jacobskerk.

Het historisch gebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente Vlissingen. Deze heeft de Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen opgericht met als doel inkomsten te verwerven voor onderhoud en instandhouding van dit unieke monument. Dit wordt gedaan door het organiseren en faciliteren van allerlei evenementen en het bevorderen van de belangstelling voor het kerkgebouw als toonaangevend en onderscheidend cultuurpodium.
Het bestuur laat zich bijstaan door een Evenementencommissie die de uitvoerende taken coördineert en het contact onderhoudt met de ca 100 vrijwilligers.
Naast eigen inkomsten is de stichting afhankelijk van fondsen, subsidies, donaties en legaten.

Omdat de stichting Instandhouding Sint Jacobskerk een ANBI-status heeft, wordt ons jaarverslag met onze activiteiten op het ANBI-portal gepubliceerd.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • De heer C. Zuiddam, voorzitter
  • De heer O.F.C. van der Leer, secretaris
  • De heer C.T. Steneker, penningmeester
  • Mevrouw M. van Vliet, lid
  • Mevrouw W. Waters, lid
  • De heer W. Heijstek, lid
  • De heer J.P.W. Castel, lid

Deze website maakt gebruik van cookies